Opdateret den 18/1  2017

16. dec 2016

Indkaldelse til den ordinære Generalforsamling i FES - den 2. februar 2017

 

Generalforsamlingen afholdes denne gang i Odense - hvor der startes med et spændende medlemsarrangement på Fynsværket.

 

09:30 - 12:00 - hvor vi starter dagen på Fynsværket - Havnegade 120 - 5000 Odense C - med rundvisning fra 10-12.

 

Derefter kører til til Scandic i Odense - Hvidkærvej 25 - 5250 Odense - hvor vi spiser frokost fra 13-14 og derefter afholder vor årlige Generalforsamling fra 14-16.
 
 
Dagorden for Generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne - jf. nedenstående §10.:
 

§ 10.Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Adgang til generalforsamlingen og ret til at stemme har kun medlemmer, som er eksaminerede sikringsledere og har betalt kontingent for indeværende år.  Bestyrelsens medlemmer kan også udelukkende vælges blandt sådanne medlemmer. Indkaldelsen udsendes pr. E-mail til medlemmerne og offentliggøres på foreningens hjemmeside med mindst 6 ugers varsel.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning for året der gik.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

Budget for det nye år forelægges til godkendelse.  

Fastsættelse af kontingent og gebyrer. 

Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Valg af 1 bestyrelses suppleant. 

Valg af en 1 revisor og 1 revisor suppleant. 

Behandling af indkomne forslag. 

Eventuelt. 


Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres sammen med dagsordenen på foreningens hjemmeside senest 2 uger før den ordinære generalforsamling afholdes.

Vel mødt
 
Bestyrelsen

 

 

Fynsværket er bl.a. specielt fordi det både er kul, halm og affaldsfyret.

Husk derfor at tage gode vandresko på - der er langt rundt da det er et kæmpe værk og der er mange trapper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

12 gode råd ved ikrafttrædelsen af EU-PersonDataForordningen

Mandag den 19. december 2016 fra 14:00 til 16:00 hos BOSCH, Telegrafvej 1 - Ballerup  afholder FES et gå-hjem-medlemsarrangement hvor temaet er den PersonDataForordningen der træder i kraft den 25. maj 2018.

 

De fleste forbinder PDF med de enormt store bøder der kan ifalde virksomheder der ikke har styr på deres person-henførbare data efter den 25. maj - hvor loftet er 20 millioner Euro - eller 150.000.000.- DKR.

 

PDF er dog meget mere - og i forbindelse med Kasper Skov Mikkelsens foredrag - og den efterfølgende tid til spørgsmål vil der være rig mulighed for at blive klogere på hvad der er op og ned - hvad omfanget er, hvilke data der er omfattet, hvad en PDO er, hvad personligt ejede data er, hvad retten til sletning betyder og hvilke forebyggende og dokumenterende foranstaltninger der generelt skal tages.

 

Bemærk at vi - i respekt for alles tid - kun gennemfører arrangementet hvis der er 12 eller flere tilmeldte.

mødet genneføres!

Seneste tilmeldingsfrist er den 12. december...

 

Tilmelding via kalender, elelr send en mail til formand@sikringsleder.dk

Vel mødt - på Bestyrelsens vegne

 

Flemming Bang Dammann

29. nov 2016

 

Den årlige generalforsamling biliver i år den 2. feb i Odense

 

billeder fra besøget på Danfoss den 27 okt 2016

Tillykke til de nye ESL, som bestod eksamen den 31 aug 2016 - vi håber at se jer i foreningen

 

/ Julin

29. maj 2016

 

Foranlediget af et spørgsmål på Generalforsamlingen omkring muligheden for at opnå skatte- fradrag for kontingentet, så oplyser SKAT, at det ikke er muligt"

/ Flemming

.

Bestyrelsen har i dag den 27/10 været samlet til planlægning af 2016 - i kan alle se frem til nogle super spændende møder i 2016 - der kommer mere så snart alle aftaler er i hus 

 

/

Bestyrelsen

CVR – 35932852 

Webmaster: Jan Julin - webmaster@sikringsleder.dk
 


 

 
Designed by Mouritsen Visualized
Hosted by E-hjemmeside.dk
Medlemslogin